Första onkolytiska immunoterapin godkänd inom EU

Strax före jul 2015 godkände EU-kommissionen ett onkolytiskt genetiskt modifierat herpes simplexvirus-1 för behandling av patienter med malignt melanom (en form av hudcancer). Att viruset är onkolytiskt innebär att det spränger (lyserar) cancerceller.

Det modifierade viruset injiceras i synliga tumörer där det kopieras och spränger cancercellerna. Det stimulerar också immunförsvaret att attackera metastaser (dottertumörer). Det är första gången en onkolytisk immunoterapi godkänns inom EU och den säljs under namnet Imlygic. Terapin godkändes i USA cirka en månad tidigare.

Marie Nyman

Källa: Kommissionens genomförandebeslut av den 16.12.2015 om godkännande för försäljning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av humanläkemedlet ”Imlygic – talimogen laherparepvek”; FDA approves first-of-its-kind product for the treatment of melanoma, Pressmeddelande FDA, 27 oktober 2015