Första växtbaserade läkemedels- och vaccinfabriken

iBio Inc. är ett företag som specialiserar sig på nya växtbaserade produkter för behandling av allvarliga infektionssjukdomar. Företaget har startat upp den första automatiserade fabriken för storskalig produktion av proteiner för läkemedels- och vaccinproduktion i växter.

Tekniken de använder sig av kallas Agrobacterium-infiltration. Det första steget är att föra in den gen som producerar det protein man är intresserad av i bakterier. Bakterierna förs sedan in i växtens bladvävnad med hjälp av vakuum och stora mängder av proteinet produceras i växten.

Med den här metoden kan 100 mg protein ackumulera i ett kilo växtvävnad på mindre än en vecka. Några gener integreras aldrig i växtens arvsmassa så det är ingen genmodifierad växt, men den bär på genmodifierade bakterier.

Marie Nyman
Källa: iBio
Inc (http://www.ibioinc.com/)
Youtube