Glofish: självlysande akvariefiskar

Glofish är samlingsnamnet för en rad arter av akvariefiskar som modifierats för att bli självlysande. De gener fiskarna modifierats med har isolerats från andra marina organismer som manet och korall.


Glofish har sitt ursprung vid det nationella universitetet i Singapore. Forskare vid universitetet modifierade zebrafiskar med en gen för grönt fluorecerande protein, en gen som isolerats från en manet. Strax därefter modifierade samma forskare zebrafiskar som lyste i rött och i orange. Målet med forskning var att utveckla de modifierade zebrafiskarna till indikatorer för föroreningar. Tanken var att de skulle börja fluorescera när de kom i kontakt med miljögifter. De första zebrafiskarna lyste dock konstant.

Bild på Glofish.
Glofish, Starfire danois. Foto: Glofish.

Det USA-baserade företaget Yorktown Technologies förhandlade med forskarna i Singapore och fick rättigheter att marknadsintroducera de modifierade zebrafiskarna globalt. De gav fiskarna namnet Glofish.

Ungefär vid samma tidpunkt träffades en överenskommelse mellan den största akvariefiskproducenten i Taiwan, Taikong, och taiwanesiska forskarna som modifierat fiskarten medaka så att den lyste i grönt. Våren 2003 blev Taiwan det första land i världen att godkänna genetiskt modifierade akvariefiskar. I slutet av december 2003 godkändes Glofish i USA.

De arter som säljs i USA är zebrafiskar, tetror, barber, kampfiskar och en art av karp. I Taiwan finns bland annat självlysande zebraciklider och skalarer till försäljning.

Förrymda fiskar i Brasilien och USA

I mindre vattendrag i USA och framför allt Brasilien har förrymda självlysande zebrafiskar påträffats. Fiskarna fortplantar sig vilket tyder på att de inte bara överlever utan eventuellt också sprids och har anammat en variationsrik diet av insekter, plankton och alger. Zebrafiskars naturliga hemvist är sydöstra Asien. Det finns därmed en risk att de blir en invasiv art i Amerika om de konkurrerar ut, eller äta upp, inhemska arter.

Olagligt att ha Glofish inom EU

Inom EU är försäljning av genetiskt modifierade akvariefiskar olagligt, men Glofish har ändå påträffats i flera medlemsstater.

I Sverige är det Hav och Vattenmyndigheten som har ansvar för att följa upp så att ingen bryter mot reglerna. Brott mot reglerna kan innebära påföljder i form av böter eller upp till två års fängelse, beroende på hur allvarlig överträdelsen bedöms vara.

Uppdaterad april 2024.

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista