Människa och medicin

Inom det medicinska området används genteknik till exempel för att studera och behandla sjukdomar. Det finns dessutom GMO-baserade läkemedel som genterapier och CAR-T-cellterapier.