Människa och medicin

Inom det medicinska området används genteknik till exempel för att studera och behandla genetiska sjukdomar. Att förändra människors DNA är inte tillåtet, förutom i samband med genterapier och då på ett sätt så att inte förändringen går i arv. Här kan du läsa om hur genetiska sjukdomar och hur de ärvs, om genetiska tester och genterapier.