Genetiska sjukdomar

Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer, det vill säga förändringar i DNA. Många genetiska sjukdomar är hundra procent ärftliga och beror bara på mutationer. De som inte överförs till nästa generation är mutationer som uppstått under livets gång i somatiska celler och orsaka sjukdom. Till dessa hör exempel vissa former av cancer.