Växter

Genteknik kan användas inom förädling av växter för att få fram till exempel grödor och prydnadsväxter med önskvärda egenskaper.