Genmodifierad malariaparasit som tänkbart vaccin

Malariamyggan Anopheles gambiae. Foto: James Gathany, Centers for Disease Control and Prevention.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar antalet fall av malaria under 2012 till mellan 135 och 287 miljoner och dödsfall på grund av malaria till mellan 473 000 och 789 000. Ännu finns inte något vaccin mot malaria. Nu har forskare rapporterat om forskningsresultat som skulle kunna leda fram till ett malariavaccin.

Malaria orsakas av encelliga parasiter av släktet Plasmodium och sprids via myggor. Det forskarna gjort är att med genteknik avlägsna tre av parasitens gener. Utan dessa gener blir parasiten försvagad och kan inte föröka sig. Däremot kan den stimulera människans immunsystem och bygga upp ett försvar mot parasiten. Nästa steg blir att testa dessa genmodifierade parasiter i kliniska försök.

Marie Nyman

Källor: Word Malaria Report 2013, ISBN 978 92 4 156469 4; Mikolajczak et al, Molecular Therapy DOI:10.1038/mt.2014.85 (2014)