Genmodifierade myggor släpps ut i Malaysia

Bild på myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika.
Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika. Foto: James Gathany, Centers for disease Control and prevention.

I oktober 2010 godkände Malaysias National Biosafety Board en ansökan om att få släppa ut genetisk modifierade myggor (Aedes aegypti ) i naturen. Planen är att inom de närmaste månaderna släppa ut cirka 4000 – 6000 modifierade hanmyggor tillsammans med lika många omodifierade myggor. Syftet med försöket är att testa hur myggorna överlever under naturliga förhållanden.

I förlängningen är tanken att de genmodifierade myggorna ska minska antalet myggor i områden där denguefeber, som sprids av myggorna, är vanligt. Den gen som tillförts hanmyggorna gör nämligen att deras avkomma dör på larvstadiet.


Marie Nyman
Källor: Science and Development Network (http://www.scidev.net) 2 november 2010; News Nature Biotechnology 26:725 (2008); News, Nature 453:435 (2008); Oxitec (http://www.oxitec.com/)