Gensaxen CRISPR/Cas9: Från vild tomat till odlingsvärd gröda på en enda generation

Bild på sax
Genomredigeringstekniker som CRISPR/Cas9 kallas populärt för gensaxar

Under tusentals år har människan förändrat vilda växters genetiska material för att ge dem egenskaper som tillfredsställer människans behov. En egenskap som människan har och fortfarande strävar efter är hög skörd. En bieffekt av detta är att andra viktiga egenskaper gått förlorade.

Nu har forskare från Brasilien, USA och Tyskland tagit fram en ny gröda från den vilda tomat som dagens tomater härstammar från, på bara en enda generation. De har med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 tillfört nya egenskaper utan att de för människan positiva egenskaperna i den vilda tomaten gått förlorade. Den vilda tomatens frukter är i storlek som en ärta och ger låg skörd. Till de positiva egenskaperna hör att den vild tomatens frukter är mer aromatiska än moderna tomatsorter och de innehåller högre halter av antioxidanten lykopen.

Forskarna introducerade med hjälp av gensaxen små förändringar i sex av den vilda tomatens gener. Detta ledde till att frukterna blev tre gånger större (i storlek som en körsbärstomat) och det bildades 10 gånger så många frukter. Lykopenhalten i den nya tomaten var två gånger högre än i den vilda och fem gånger högre än i konventionella tomater.

Källa
De novo domestication of wild tomato using genome editing. Zsögön et al, Nature biotechnology, published on line 1 October 2018; doi.1038/nbt.4272