Genterapi återställer hörseln i möss

Dålig hörsel eller dövhet kan bero på att de så kallade hårcellerna i innerörat inte fungerar. I vissa fall beror det på en förändring av genen VGLUT3. Nu har försök på möss visat att det går att introducera den ”friska” genvarianten. Mössen, som var genetiskt modifierade för att bära på den muterade varianten av VGLUT3, fick bättre hörsel efter behandlingen.

Eftersom samma genförändring finns hos människor så skulle en liknande behandlingsmetod kunna användas. Metoden användes dock på unga möss vilket kan tyda på en begränsning i användbarheten.

Natalie von der Lehr

Källa: Martin & Raphael, Neuron 75:188 (juli 2012); Akil et al, Neuron 75:283 (juli 2012)