Genvariant kan förklara psykos vid bipolär sjukdom

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats identifiera en genvariant som är kopplad till ökad produktion av KYNA, kynurensyra, som är förhöjd hos patienter med psykotiska inslag vid bipolär sjukdom (så kallad manodepressivitet). Produktionen av KYNA kan höjas vid inflammation, därför ger upptäckten större förståelse för sambandet mellan inflammation och sjukdom och kan bana väg för nya och bättre behandlingar samt diagnos.

Studien visar också att patienter med bipolär sjukdom som bär på genvarianten har en nästan fördubblad risk att få psykotiska skov i sin sjukdom.

Natalie von der Lehr

Källa: Lavebratt et al, Molecular Psychiatry, doi: 10.1038/mp.2013.11 (mars 2013)