Hög fertilitet – ett möjligt arv från neanderthalarna

För cirka 50 000 år sedan korsades våra förfäders väg med neanderthalarnas. Att några av dessa möten var av det intimare slaget och ledde till barn, som i sin tur kunde få barn, går det fortfarande att se spår av i vår arvsmassa.

Det har i tidigare studier beräknats att mellan två och tre procent av vårt DNA härrör från neandertalarna. Nu har en forskargrupp vid Max Planck Institutet i Schweiz, tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet, funnit det kanske viktigaste arvet från denna förhistoriska människovarelse – en genvariant som kan kopplas till ett ökat barnafödande.

Genvarianten som forskarna studerat är en version av genen PGR som kodar för vår progesteronreceptor. Forskarna undersökte förekomsten av just denna genvariant hos människor som lever idag med hjälp av biobanksdata som representerar nära en halv miljon DNA-profiler. Förutom genetiska data finns en mängd annan information i biobanken, till exempel uppgifter om personens hälsa, kopplat till DNA-profilen.

Svaret är att nästan en tredjedel av dagens europeiska kvinnor har den genvariant i PGR som går att spåra tillbaks ändå till neanderthalarna. Detta förvånande forskarna eftersom andra genvarianter med samma ursprung förekommer i en mycket lägre frekvens. Observationen tyder på att just genvarianten i PGR är gynnsam och därför har blivit vanligare under vår utveckling som art.

Progesteron, som också kallas gulkroppshormon, är mest bekant som det kvinnliga könshormon som förbereder en kvinnas kropp på att vara gravid och ser till att fostret stannar i livmodern. I den aktuella studien visar forskarna att PGR-genen är mer aktiv hos kvinnor som har genvarianten. Det leder sannolikt till att dessa kvinnor har fler receptorer som ger deras celler en ökad förmåga att ta upp progesteron.

Forskarna fann även en koppling mellan genvarianten i PGR och en minskad risk för blödningar under graviditeten och missfall. Kopplingen kan enligt forskarna förklaras med att progesterons har en viktig funktion att stabilisera den tidiga graviditeten. Det verkar också som att kvinnor med neandertal-versionen av PGR generellt föder fler barn.

Studien illustrerar hur våra förfäders möten med neanderthalare inte bara är historiska kuriosa, utan hur de faktiskt haft inflytande på vår utveckling och vilka vi är idag.

/Mia Olsson

Källor:
The Neandertal Progesterone Receptor. Molecular Biology and Evolution May 21 2020.
Increased fertility for women with Neanderthal gene, study suggest. ScienceDaily May 26 2020