Höns skyddas mot fågelinfluensa med CRISPR/Cas9

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar hos vilda fåglar och som snabbt kan sprida sig, och döda stora bestånd av både vilda och tama fåglar, till exempel höns. Viruset är ett hot mot fågelbestånden så väl som ekonomin och människors hälsa eftersom det då och då byter värd och infekterar människor.

I ett försök att skydda höns mot viruset har forskare vid Roslininstitutet i Edinburgh använt gensaxen CRISPR/Cas9. Med gensaxen ändrade forskarna en gen som kodar för proteinet ANP32A. Fågelinfluensaviruset använder just det här proteinet i värdens celler för att kunna föröka sig och spridas vidare.

När de genetiskt förändrade hönsen utsattes för normala doser av viruset höll sig 9 av 10 friska.  När dosen ökades sjönk dock antalet friska höns till 5. Den genetiska förändringen gav ändå ett visst skydd och hönsen blev inte lika sjuka som förväntat.

Forskarna kunde se att en del virus, i brist på ANP32A, snabbt anpassade sig och i stället försökte använda liknande proteiner, ANP32B och ANP32E, för att spridas. I ett laboratorieexperiment ändrade forskarna med CRISPR/Cas9 alla tre generna i celler från höns, och såg att viruset då helt tappade förmågan till spridning.

För att ge hönsen fullständig resistens skulle alltså fler klipp med gensaxen, och fler genetiska förändringar krävas. Studien är ett viktigt första steg som visar att tamfåglar skulle kunna skyddas mot fågelinfluensan med hjälp av precisionsförädling och genteknik.

/Mia Olsson

Referenser:

Idoko-Akoh, A., Goldhill, D.H., Sheppard, C.M. et al. Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family. Nat Commun 14, 6136 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-41476-3

World’s first flu-resistant chickens could pave way for gene-edited UK poultry | Gene editing | The Guardian