Hornlösa kor med hjälp av genomredigering

I USA avlägsnas hornen på 80 procent av de kalvar som ska bli mjölkkor. Det betyder  4,8 miljoner kalvar per år. Bland köttdjursraserna är det vanligare att horn saknas, exempelvis rasen Angus. Cirka 25 procent (8,75 miljoner) av köttdjuren får sina horn avlägsnade. Hornen avlägsnas för att skydda de som har hand om djuren och djuren själva, men det är en kostsam process och smärtsamt för djuren. Att via klassisk avel ta fram mjölkdjur utan horn är en lång process och det skulle innebära att andra egenskaper följer med, egenskaper som är önskvärda i köttdjur, men inte mjölkdjur.

Universitetsforskare och företaget Recombinetics har med hjälp av genredigeringstekniken TALEN avlat fram hornlösa mjölkdjur. Med den och andra liknande tekniker som CRISPR/Cas9 kan man dels skapa mutationer på en förutbestämd plats i arvsmassan, dels byta ut enstaka baspar i DNAt. För att få fram de hornlösa mjölkdjuren använde sig forskarna av den sistnämnda varianten. De ändrade en gen i hornförsedda djurs arvsmassa så att den liknade de hornlösas.

Resultatet så här långt är de två hornlösa 10-månaderskalvarna Spotigy och Buri.

Marie Nyman

Källa: Production of hornless dairy cattle from genome-edited cell lines, Carlson et al, Nature Biotechnology Correspondence volume 34, number 5, May 2016; Recombinetics, http://www.recombinetics.com/