Inaktivering av insektsgener med ny teknik

Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som denguefeber och zika.

Myggan Aedes aegyptis arvsmassa har tidigare sekvensbestämts, men det är många av myggans gener som man ännu inte vet vad de har för funktion. Det mest effektiva sättet att studera en gens funktion är att inaktivera genen av intresse och därefter studera vad som händer.

Nu har forskare från USA använt sig av tekniken TALEN med lyckat resultat. TALEN-tekniken fungerar som en målsökande robot som skapar mutationer på en förutbestämd plats i arvsmassan. Genom en riktad mutation kan man till exempel inaktivera en utvald gen.

För att undersöka om tekniken fungerade på myggorna designade forskarna TALEN-molekyler som skapade en mutation i en pigmentgen som uttrycks i myggans ögon. Resultatet var att myggorna fick vita i stället för svarta ögon. I artikeln diskuterar forskarna också möjligheten att inaktivera andra gener, exempelvis gener som viruset som orsakar denguefeber behöver för att föröka sig.

TALEN-tekniken har även använts för att inaktivera gener i malariamyggan Anopheles gambiae och silkesmasken Bombyx mori. Inom EU är det oklart om denna typ av teknik leder till en genetiskt modifierad organism som ska regleras eller inte.

Marie Nyman

Källor: Nene et al, Science 316:1718 (2007); Aryan et al, PLoS ONE 8(3):e60082 (2013); Smidler et al, PLoS ONE 8(8):e74511 (2013); Takasu et al, PLoS ONE 8(9):e73458 (2013)