Immunterapi för behandling av blodcancer

Bild på röda blodkroppar, erytrocyter
Röda blodkroppar, erytrocyter

I ett kliniskt försök vid Fred Hutchinsons Cancer Research Center i USA behandlades patienter med långt framskriden blodcancer (akut lymfoblastisk leukemi) med modifierade CAR-T-celler, en form av immunterapi. Några av de patienter som ingick i studien förväntades vid starten av försöket 2013 inte leva i mer än några få månader. Efter behandlingen hade 27 av 29 patienter inga spår av cancerceller i benmärgen. Det är dock ännu för tidigt att friskförklara dem.

Marie Nyman

Källa: Turtle et al. CD19 CAR–T cells of defined CD4+:CD8+ composition in adult B cell ALL patients. J Clin Invest. 2016;126(6):2123-2138