Kommersiell odling av genetiskt modifierade grödor 2016

Majsfält
Majs, Zea mays

Under 2016 odlades genetiskt modifierade grödor på cirka 185 miljoner hektar världen över. Det är en ökning med drygt 5 miljoner hektar jämfört med 2015. Totalt odlades genetiskt modifierade grödor i 26 länder under 2016. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kanada, Indien och Paraguay.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 78 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 64 procent, för majs 26 procent och för raps 24 procent. Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2016 var aubergine, squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, potatis, poppel och ananas. Kommersiell odling av genetiskt modifierad ananas var nytt för 2016. Mer än 90 procent av all majs, sojaböna, bomull och raps som odlades i USA var genetiskt modifierad. På motsvarande sätt var mer än 90 procent av all raps som odlades i Kanada och den bomull som odlades i Indien genetiskt modifierad.

En genetiskt modifierad gröda är godkänd för odling inom EU. Det är en majs som är resistent mot bland annat majsmott och som betecknas MON810. Inom EU odlades den insektsresistenta majsen på 136 363 hektar under 2016. Majsen odlades i Spanien, Portugal, Tjeckien och Slovakien. Av de 136 363 hektaren, odlades cirka 95 procent i Spanien. Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för exempelvis olika klimat. I december 2016 fanns 218 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Källor: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. ISAAA Brief No 52. The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA); 2016; Den 35:e fullständiga utgåvan av EU:s gemensamma sortlista över lantbruksväxter, 21 december 2016 (EUT nr C 478/2016).