Liten ormbunke har världens största genom

I den australienska regnskogen kan man hitta en liten rekordhållare. Ormbunken Tmesipteris oblanceolata är endast 15 centimeter hög men har det största genomet som hittills registrerats av allt liv på jorden. I varje cell har ormbunken 160 miljarder baspar vilket är femtio gånger så mycket DNA som vi har.

Ormbunken Tmesipteris oblanceolate.
Tmesipteris oblanceolate. Foto: Peter Woodard. CC BY -SA 3.9

Det skvallrar om att hur mycket DNA en art har inte är kopplat till dess komplexitet. Men forskare fascineras ändå av hur ett gigantiskt genom fungerar och hur de har utvecklats under evolutionens gång. Varifrån får till exempel ormbunken den energi som krävs för att kopiera tio meter DNA varje gång en cell delar sig? Det är så lång varje cells DNA-sekvens skulle vara om den sträcktes ut.

Storleken på växters genom varierar mycket. En anledning till att somliga växter har utvecklat gigantiska genom är att de inte är särskilt känsliga för stora mutationer – som att en hel kromosom fördubblas. Potatis har till exempel fyra kromosomer av varje och jordgubben har åtta, medan alla däggdjur har två – en från vardera föräldern.

Ormbunken har ett cirka sju procent större genom än den tidigare rekordhållaren, en liten blomma som växer i Japan och har det latinska namnet Paris japonica. I djurriket är det en australiensisk lungfisk som innehar samma rekord med en genomstorlek på 43 miljarder baspar – bara en dryg fjärdedel av ormbunkens.

 Samma forskargrupp har identifierat de gigantiska genomen hos både den japanska blomman och ormbunken. Med tanke på att det tagit fjorton år för gruppen att slå det tidigare rekordet så är det troligt att ormbunkens genom är nära gränsen för vad som är biologiskt möjligt.  

Mia Olsson 2024-06-18

Källor:

The largest known genome belongs to a tiny fern. ScienceNews 31 maj 2024 av Jake Buehler.

Fernández P. et al., (2024) A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes. Cell. May 31 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889