Majs med fler rader av korn och senap som smakar som sallad

Uppstartsföretaget Pairwise Plants har genomfört fältförsök med genomredigerad majs. Majsen har redigerats så att den producerar fler rader av korn än snittet på 16 rader per kolv. Företaget analyserar den naturliga mångfalden bland odlade och vilda växter och riktar därefter in gensaxen på det ställen i arvsmassan de vill förändra. När det gäller olika arter inom hallonsläktet (Rubus) tar de hjälp av BOB som är en förkortning av Berries On Board. BOB är en maskin som kör omkring och tar bilder av alla Rubus-plantor två gånger i veckan. Forskarna får då information om växternas fenotyp, det vill säga data om till exempel höjd, blomsättning och hur robusta plantorna är. Data från bilderna extraheras och kopplas ihop med information om växternas DNA.

Den första av förtagets produkter som kommer att nå marknaden är troligtvis en genomredigerad sareptasenap. Sareptasenap har en mycket stark smak. Det forskarna gjort är att slå ut en rad gener och fått fram en produkt som i princip smakar som sallad, men som ar samma näringsvärde som sareptasenap. Den genomredigerade senapen producerar också tre gånger så mycket bladmassa. Redan i augusti 2020 fick den redigerade senapen klartecken från USA:s jordbruksdepartement, att den inte omfattades av gentekniklagstiftningen.

CRISPR super-sizes corn. Nature Biotechnology, VOL 39, August 2021. 897–907; pairwise.com; Regulated Article Letters of Inquiry, USDA.