Personer med ärftlig blindhet får ledsyn med CRISPR/Cas9

Två patienter med en form av ärftlig blindhet har fått förbättrad syn efter att ha behandlats med en ny genterapi. Behandlingen är ännu inte godkänd utan har testats för första gången på patienter med syfte att utvärdera säkerhet och behandlingseffekt. Genterapin är en av de första i sitt slag och baseras på att den mutation som orsakar sjukdomen redigeras med gensaxen CRISPR/Cas9.

Behandlingen är utvecklad för patienter med sjukdomen Leber kongenitala amauros. Sjukdomen debuterar ofta tidigt efter födseln och leder till en progressivt nedsatt syn som ofta leder till blindhet. Totalt har mutationer i 25 olika gener kunnat kopplas till varför viss drabbas av sjukdomen och i den aktuella studien är det patienter med en mutation i genen CEP290 som behandlas.

Studien är särskilt intressant eftersom det är en av de första gångerna som en CRISPR-baserad genterapi utförs in vivo, det vill säga direkt i kroppen. Läkemedlet injicerades i patienternas ena öga för att redigeringsverktyget CRISPR/Cas9 skulle nå syncellerna. Det vanliga förfarandet är annars att isolera en viss celltyp från ett blodprov, ändra dessa genetiskt i ett laboratorium för att sedan återföra cellerna till patienten. Eftersom det inte går att ta ut och återföra synceller i ögat skulle den strategin inte fungera för denna patientgrupp.

Av totalt sex patienter som deltog i studien har två svarat mycket positivt på behandlingen. De har fortfarande nedsatt syn men kan se färger vilket de tidigare inte kunde, och har fått en förbättrad ledsyn. Gemensamt för de två är att de ingick i den grupp av tre som fick en högre dos av läkemedlet. Andeldningen till att genterapin inte gett samma effekt för alla patienter tror forskarna kan vara att dosen var för låg eller att synen redan var för nedsatt.

Ingen av patienterna som ingick i studien har drabbats av några allvarliga biverkningar och forskarna har därför fått godkänt att testa behandlingen på fler patienter. 

I november 2018 godkändes en genterapibehandling för patienter som bär på en mutation i en av de övriga arton generna (RPE65). I denna behandling ingår inte CRISPR/Cas9. Genterapiprodukten heter Luxturna och består av en så kallad virusvektor som bär på den korrekta RPE65-genen. Virusvektorn injiceras under näthinnan. Luxturna ger inte ger inte patienterna full syn tillbaka, men kan förbättra den.

/Mia Olsson

Källor:

Pressmeddelande: Editas Medicine Announces Positive Initial Clinical Data from Ongoing Phase 1/2 BRILLIANCE Clinical Trial of EDIT-101 from LCA10.

Retinitis pigmentosa, tidig form – Socialstyrelsen