Modifierad färgtistel producerar höga halter omega-6-fettsyra

Bild på färgtistel
Färgtistel, Carthamus tinctorius

Omega-6 fettsyran gamma-linolensyra (GLA) anses ha hälsobefrämjande effekter. GLA finns naturligt i olja från bland annat gurkört (20 procent) och nattljus (10 procent). Dessa arter saknar dock många egenskaper som är viktiga för storskalig produktion och det är därför dyrt att framställa GLA från dem.

Färgtistel (Carthamus tinctorius) odlas kommersiellt för produktion av linolsyra och oljesyra. GLA bildas från linolsyra och forskare har genom att modifiera en sort som innehåller höga halter av linolsyra fått färgtisteln att producera över 70 procent GLA i sin fröolja. Oljan har godkänts av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) och saluförs under namnet Sonova 400.

Marie Nyman

Källa: Nykiforuk et al, Transgenic Research 21:367 (2012)