Nationell satsning på genomsekvensering

Bild på havstulpaner på musselskal.
Havstulpaner på musselskal.

I november 2014 beslutade svenska Science for Life Laboratories vilka forskningsprojekt som blir en del av den nationella satsningen på sekvensbestämning av hela arvsmassor. Flera av projekten fokuserar på mänskliga sjukdomar som leukemi och Alzheimers sjukdom. Andra projekt kommer att studera den biologiska mångfalden inom olika organismer som till exempel havstulpan och kanin.

 Marie Nyman

Källa: Pressmeddelande SciLifeLab 17 november 2014 (https://www.scilifelab.se/news/announcement-of-national-sequencing-projects-that-will-receive-scilifelab-funding/)