Norge satsar på cancer-gentester i sjukvården

Det norska konsortiet för cancergenomik kommer under en period av tre år att genomföra ett pilotprojekt där man sekvensbestämmer hela arvsmassan från tumörer från 1000 patienter. Utöver detta kommer man att analysera 3000 redan insamlade tumörprover.

Syftet är att få en bättre förståelse för genetiska förändringar i olika typer av cancer och hur dessa påverkar val av behandling. I en första fas av pilotprojektet ska forskarna sekvensera ungefär 1000 gener som ofta är förändrade i tumörer. Bland dessa finns det kandidater där läkemedel mot den förändrade versionen av genen redan är tillgängliga eller under utveckling.

Upptäckten av andra genetiska förändringar kan förutsäga om en patient kommer att utveckla resistens mot ett visst läkemedel. Så småningom ska hela arvsmassan av tumören sekvensbestämmas. Informationen kan sedan användas för att behandla patienten på bästa möjliga sätt och för att förse cancerforskare med data som kan avslöja mer om hur cancer uppstår och sprider sig.

I nästa fas av projektet ska en infrastruktur byggas för att de vetenskapliga fynden ska komma de 25 000 norska patienter som diagnosticeras med cancer varje år till gagn. Liknande projekt har initierats i bland annat Storbritannien, USA och Frankrike. Norge är det första land som använder sig av sekvenseringsmetoder istället för gentester.

Natalie von der Lehr

Källa: Norway to bring cancer-gene tests to the clinic, Nature News (2 februari 2012)