Ny genterapi hjälper barn med AADC-brist

I en ny klinisk studie har en genterapi visat mycket positiv behandlingseffekt hos barn med den ovanliga sjukdomen AADC-brist. Sjukdomen är medfödd, kronisk och kännetecknas av allvarliga funktionsnedsättningar som till exempel svårigheter att hålla upp huvudet, sitta, gå och prata.

AADC är ett nödvändigt enzym för bildandet av bland annat dopamin och serotonin i hjärnan. Utan dessa två signalsubstanser har nervcellerna svårt att kommunicera med varandra. Barn med AADC-brist har en genetisk förändring i den gen som kodar för AADC vilket leder till att enzymet inte tillverkas. 

Forskarna bakom studien har utvecklat en genterapi där en funktionell kopia av AADC-genen förs in i de celler i hjärnan som tillverkar dopamin. Genterapin testades på sju barn mellan fyra och nio år. Några veckor efter behandlingen kunde forskarna se att målcellerna tillverkade dopamin och några av barnens symtom började försvinna.

Sex av sju barn kunde själva hålla upp huvudet tolv månader efter genterapin, och fyra av sju kunde sitta utan stöd. Efter arton månader kunde två av barnen gå med stöd av en vuxen.

Forskarna som utvecklat genterapin förväntar sig inte att barnen tillfrisknar helt eftersom den nya AADC-genen inte tar sig in i alla celler som är inblandade i sjukdomen. Dessutom riktas inte genterapin alls till de celler som tillverkar serotonin. Resultaten visar dock att det går att förbättra situationen avsevärt för denna patientgrupp och att hjärnan förmår upprätta viktiga signalvägar med substanser som tidigare saknats.

/Mia Olsson

Källa:

Pearson et al., Gene therapy for aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency by MR-guided direct delivery of AAV2-AADC to midbrain dopaminergic neurons. Nature Communications (2021)