Odling av genetiskt modifierade grödor 2018

Copyright: Gunilla Elam

Under 2018 odlades genetiskt modifierade grödor i 26 länder på en areal om totalt drygt 190 miljoner hektar. De länder som tillkommit sedan 2017 är Indonesien som odlade torktolerant sockerrör och Konungariket Eswatin (tidigare Swaziland) som odlade insektsresistent bomull. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kanada, Indien och Paraguay.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 78 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 76 procent, för majs 30 procent och för raps 29 procent.

Övriga genetiskt modifierade grödor som odlades kommersiellt under 2018 var insektsresistent aubergine, virusresistent squash, virusresistent papaya, insektsresistent sockerrör, torktolerant sockerrör, färgtistel med högt innehåll av oljesyra, herbicidtolerant alfalfa och en för djuren mer lättsmält alfalfa, herbicidtolerant sockerbeta, bladmögelresistent potatis och potatis som inte mörknar vid skada, äpplen som inte mörknar vid skada och ananas som innehåller höga halter antocyanin och som därför är rosa istället för gul.

En genetiskt modifierad gröda är godkänd för odling inom EU. Det är en majs som är resistent mot majsmott och som godkändes för drygt 20 år sedan. Majsen odlades på totalt cirka 121 000 hektar i Spanien och Portugal, varav cirka 95 procent av arealen i Spanien.

Marie Nyman
Källa: ISAAA Brief 54: Global Status of Commerzialized GM/Biotech Crops in 2018.