Orangefärgade petunior redo för marknaden i USA

Bild på orangefärgade genetiskt modifierad petunia. Foto: Jens Sundström.
Genetiskt modifierad petunia. Foto: Jens Sundström.

Under en promenad i Helsingfors 2017 noterade en finsk växtbiolog orangefärgade petunior i en plantering. De påminde honom om de genetiskt modifierade petunior han sett på Max Plancks institut i Köln cirka 30 år tidigare och han tog med sig en bit av en planta. Efter analys visade det sig att petuniorna i Helsingfors matchade de petunior som modifierats på 1980-talet. Den vetenskapliga artikel där forskare visade att vita petunior blev orange-färgade med en gen för pigmentet pelargonidin från majs publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature 1987.

Det finska livsmedelsverket Evira analyserade en rad petunior och konstaterade att det fanns ett parti petuniafrön och åtta petuniasorter i form av plantor som var genetiskt modifierade. Petuniorna hade importerats från Danmark, Tyskland och Nederländerna och EU:s medlemsstater satte igång att analysera petunior. De första petuniorna som identifierades som genetiskt modifierade var orangefärgade, men det visade sig snart att de orangefärgade använts i vidare förädling och att det fanns bortåt 100 sorter i olika färger. De modifierade petuniorna hittades även i USA.

Petuniorna är inte farliga för hälsan eller miljön, men genetiskt modifierade växter måste ha ett marknadsgodkännande innan de börjar säljas. Inom EU finns inte något sådant godkännande för petunia och de drogs därför tillbaka från marknaden. De orangefärgade petuniorna var storsäljare. Det är troligtvis anledningen till att det tyska företaget Westhoff Vertriebsgesellschaft mbH under 2019 ansökte om tillstånd att få odla dem i USA. Den 19 januari 2021 godkändes de genmodifierade petuniorna i USA.

Marie Nyman

Källor: How the transgenic petunia carnage of 2017 began. Nature May 24, 2017; Evira drar bort genmodifierade orangefärgade petunior från försäljning, Evira, Aktuellt 2017-0427; Olovliga petunior på marknaden, Jordbruksverket, Nyheter 2017-05-09; U.S. flower sellers rush to destroy illegal GE petunias, Science May 16, 2017; MinION sequencing technology to characterize unauthorized GM petunia plants circulating on the European Union market. Fraiture et al, Scientific Reports volume 9, Article number: 7141 (2019); Bashandy, H. & Teeri, T. H. Genetically engineered orange petunias on the market. Planta 246, 277–280 (2017); USDA Announces Deregulation of Petunias Developed Using Genetic Engineering. Published January 19, 2021; Meyer, P., Heidmann, I., Forkmann, G. & Saedler, H. A new petunia flower colour generated by transformation of a mutant with a maize gene. Nature 330, 677 1987