Agrobacterium tumefasciens

En jordbakterie som i naturen orsakar krongallsjuka, en sjukdom som yttrar sig som tumörartade utväxter på den infekterade växten. Det bakterierna gör är att föra in gener för tillväxthormon och för ämnen som kallas opiner i växtens genom. Generna för tillväxthormon gör att de celler som bakterierna modifierat delar sig okontrollerat och de opiner som produceras ger bakterierna näring. Agrobacterium används för att genetiskt modifiera växter. De gener bakterierna för in i växtens genom byts då ut mot gener av intresse .

Illustration och copyright: Gunilla Elam.