Allel

En av två eller flera varianter av en viss gen. Olika alleler kan till exempel resultera i olika blodgrupper eller olika färger på en blommas kronblad.

Exempel: Båda föräldrarna har två olika alleler av en gen som bestämmer vilken blodgrupp man har, A och 0. En fjärdedel av barnen får allelerna AA, en fjärdedel 00 och 50 procent allelerna A0.