Arkeér

En typ av encelliga prokaryota organismer som på många sätt liknar bakterier men tillhör en helt egen domän. Till exempel saknar arkeér ofta cellmembran och har en annorlunda uppbyggd cellvägg. Tidigare kallades arkeér för ärkebakterier.