Domesticering

De genetiska förändringar en vild djur- eller växtart genomgår när den via mänsklig påverkan blir mer eller mindre beroende av människan. Medan evolutionen bygger på det naturliga urvalet är domesticering ett mänskligt urval. Husdjur och grödor är domesticerade.