Föreläggande

Ett beslut av en domstol eller en myndighet som ofta innebär att den som beslutet gäller ska göra något.