Generaldirektorat

En avdelning inom EU-kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet.