Genomredigering

Riktade förändringar i ett genom. De verktyg som används kallas populärt för gensaxar och inkluderar CRISPR/Cas9 och TALEN. Kallas också genredigering eller geneditering.