Genomredigering

Induceringen av riktade mutationer i ett genom. De tekniker som används kallas populärt för gensaxar och inkluderar CRISPR/Cas9 och TALEN. Teknikerna baseras på endonukleaser, en grupp enzymer som kan klippa i DNA. Med en guidande molekyl riktas enzymet in på den plats i genomet som ska redigeras, klipper itu DNA vilket aktiverar cellens reparationssystem. Vid reparationen uppstår en mutation. Kallas också genredigering eller geneditering.