Mitos

Den celldelningsprocess som leder till nybildandet av somatiska celler (kroppsceller).