Organism

En levande varelse med egen ämnesomsättning, till exempel en bakterie, en växt eller ett djur, inklusive människan.