Prokaryot

En encellig organism som saknar cellkärna. Till prokaryoter hör bakterier och arkeér.