Sekvensbestämning

Vid sekvensbestämning tar man redan på vilka nukleotider som finns i en DNA-molekyl, RNA-molekyl eller ett helt genom och i vilken ordning de sitter. Det går också att sekvensbestämma ett protein och ta redan på vilka aminosyror som bygger upp ett protein och i vilken ordning de sitter.