Patienter med SLE hjälpta av CAR-T-cellterapi

I en studie som publicerats i Nature Medicine har patienter med sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE) fått en ny behandling som förbättrat deras tillstånd. Behandlingen är en CAR-T-cellterapi som ursprungligen utvecklats för cancerpatienter.

SLE är en autoimmun sjukdom som kommer sig av att patientens immunsystem riktar en felaktig attack mot den egna kroppen. De delar av kroppen som attackeras, till exempel leder, tarmsystemet eller huden blir inflammerade. Ett karakteristiskt symtom för SLE är ”fjärilsutslag” i ansiktet. SLE är systemisk vilket innebär att i stort sätt vilket organsystem som helst kan drabbas – och ofta flera system samtidigt. En huvudrollsinnehavarare i den felaktiga attacken är en sorts immunceller som kallas B-celler.

En genterapi som kallas CAR-T-cellterapi har utvecklats för cancersjukdomar där cancern utgår just ifrån B-celler. Behandlingen går ut på att en annan typ av immunceller, T-celler, tas ut ur patienten och modifieras genetiskt. Efter modifieringen förs T-cellerna tillbaka till patienten och är då utrustade men en ny receptor (CAR) som sitter på cellens utsida. Receptorn är designad för att söka upp och döda den typen av B-celler som orsakar cancer.

I den nya studien fick fem patienter med SLE en CAR-T-cellterapi som i stort sett utplånade de B-celler som orsakade inflammation. Inom tre månader hade de fem patienternas symtom avtagit avsevärt och efter ett år behövde ingen längre någon annan form av behandling.  

CAR-T-cellterapier är skräddarsydda behandlingar som är på uppgång inom cancervården. Det behandlingar som är godkända i Sverige är mot lymfom och akut lymfatisk leukemi, och fler är i klinisk prövnings och under utveckling.

I den aktuella studien har forskare för första gången visat att en CAR-T-cellterapi kan hjälpa en helt annan patientgrupp. Studien är liten och fler SLE-patienter måste få behandlingen innan några säkra slutsatser kan dras om behandlingens säkerhet och effektivitet –  men resultaten i studien ser det mycket lovande ut. 

/Mia Olsson

Källa: Mackensen, A. et al. Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus. Nat Med (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-02017-5