Positiv effekt av CAR-T-celler för patienter med den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis

CAR-T-cellterapier är ursprungligen utvecklade som cancerbehandlingar. Nu har det för andra gången visats att de kan vara effektiva mot autoimmuna sjukdomar. I en aktuell studie som publicerats i The Lancet Neurology visar forskare hur en CAR-T-cellterapi gett mycket positiv behandlingseffekt hos fjorton patienter med myasthenia gravis.  

Sjukdomen myasthenia gravis karaktäriseras av att immunsystemet felaktigt angriper de receptorer som sköter impulsöverföringen mellan nerver och muskler. Det leder till symtom som muskelsvaghet och trötthet.

CAR gör T-celler till målsökande missiler

CAR-T-cellterapier används för att behandla vissa former av cancer. Det är en form av immunterapi där kroppens eget försvar mot cancer, T-celler som är en typ av immunceller, modifieras så att de blir mer effektiva. T-cellerna isoleras från patienten, modifieras på lab och återförs sedan som behandling.

Illustration av en T-cell som attackerar en cancercell
En T-cell som angriper en cancercell

Själva modifieringen går ut på att T-cellerna utrustas med en ny receptor (chimär antigen receptor, CAR) som specifikt söker upp cancerceller. Vid igenkänning aktiveras T-cellen som dödar cancercellen.

T-cellerna modifieras med RNA

Måltavlan för den CAR-T-cellterapi som provats för behandling av myasthenia gravis är B-celler. Det är också en sorts immunceller som vid många autoimmuna sjukdomar tillverkar autoantikroppar som felaktigt attackerar patientens egen vävnad.

Ett nytt grepp i studien är att T-cellerna modifierades med RNA istället för DNA. I andra CAR-T-cellterapier förs nytt DNA in i T-cellerna som sedan översätts till mRNA och vidare till receptorn. Forskarna bakom studien använde mRNA som en säkerhetsåtgärd eftersom det inte kopieras vidare till nästa cell vid celldelning. Det betyder att effekten förväntas upphöra med tiden.

Patienter fria från symtom under minst sex månader

Hos samtliga patienter som fick CAR-T-cellterapi försvann symtomen helt, eller nästan helt, under minst sex månader – för några upp till nio månader. Bäst resultat hade behandlingen när den gavs en gång i veckan under sex veckor.

Under 2022 visade en CAR-T-cellterapi positiv behandlingseffekt för en annan autoimmun sjukdom, systemisk lupus erythematosus (SLE, eller lupus). Måltavlan för CAR var även den gången B-celler. De här båda studierna ger hopp om att en ny typ av behandling kan var på intågande även för andra autoimmuna sjukdomar.

/Mia Olsson

Källor:

Granit V. et al. Safety and clinical activity of autologous RNA chimeric antigen receptor T-cell therapy in myasthenia gravis (MG-001): a prospective, multicentre, open-label, non-randomised phase 1b/2a study. The Lancet Neurology Volume 22, issue 7, P578-590 (2023).

CAR-T Adaptation Could Treat Myasthenia Gravis | Inside Precision Medicine

Mackensen, A. et al. Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus. Nature Medicine 28, 2124–2132 (2022).