Genteknikens utveckling 2014

Ett axplock ur rapporten

 Under 2014 publicerade det EU-finansierade forskningsprojektet GRACE de första resultaten från utfodringsstudier på råttor. Forskarna fann inga negativa effekter till följd av att fodret innehöll genmodifierad majs.

Sedan i mars 2014 pågår ett utbrott av ebolavirus i Västafrika. I samarbete med hälsomyndigheten i Sierra Leone har forskare i USA analyserat ebolavirusets arvsmassa från en rad patienter.  Forskarna identifierade över 300 mutationer som tydligt skiljer det ebolavirus som ligger bakom det aktuella utbrottet från ebolavirus vid tidigare utbrott.

I mars 2015 går patentet på företaget Monsantos Roundup-Ready-teknik ut. Företaget har delat med sig av förädlingsmaterialet och universitetet i Arkansas har nyligen släppt en egen glyfosat-tolerant sojaböna.

En lång rad vetenskapliga artiklar som beskriver mikrobiomet i olika miljöer har publicerats under året. Ordet mikrobiom används för att beskriva alla mikroorganismer i en viss miljö. I ett storskaligt forskningsprojekt har mikrobiomet i och på olika delar av människokroppen studerats.  Andra forskare har analyserat mikrobiomet i sjukhusmiljöer och i hemmet. Svenska forskare har studerat mikrobiomet i Östersjön.

Ett internationellt forskarteam har sekvensbestämt arvsmassan hos två neandertalare.  Analys av arvsmassorna och jämförelser med arvsmassan från Denisova-människan och nu levande människor avslöjade att neandertalare, Denisova-människor och moderna människor fått barn med varandra.

Forskare har lyckats sätta ihop en konstgjord kromosom som motsvarar jästsvampens kromosom 3. Förutom att ge en större förståelse för jästsvampens biologi skulle syntetiska jästsvampar kunna användas för produktion av till exempel läkemedel, vaccin och biobränsle.

Ett internationellt forskarlag har sekvensbestämt arvsmassan hos 16 arter av Anopheles-myggor. Ingående kunskaper om de genetiska skillnaderna och likheterna mellan de olika myggarterna ger värdefull kunskap som kan vara till hjälp för att hitta nya strategier att bekämpa malaria.  

Genteknikens utveckling 2014 (pdf)