Skräddarsydd immunterapi mot cancer med CRISPR/Cas9

en receptor i ett cellmembran
En T-cellsreceptor binder till antigen.

I en ny studie som publicerats i Nature har forskare utvecklat en typ av immunterapi som är skräddarsydd för varje specifik cancerpatient. Med hjälp av CRIPSR/Cas9 byttes receptorer ut på patientens immunceller så att de ska söka upp och angripa tumörer.

Vid en cancerbehandling är det ultimata målet att döda cancerceller utan att skada friska celler. Vårt eget immunsystem är en utmärkt utgångspunkt för detta eftersom våra T-celler uppfattar cancerceller som främmande och dödar dem.

T-celler har receptorer som reagerar på allt som inte är kroppseget. Att cancercellerna uppfattas som främmande beror på att de har muterat och därför tillverkar, för T-cellerna, nya ämnen på cellytan som kallas neo-antigen

Tumörceller karaktäriseras

Sexton patienter med bröst-, lung- eller tjocktarmscancer deltog i studien. I ett första steg tog forskarna reda på vilka neo-antigen som karaktäriserade varje patients tumör. Den informationen fick de genom att jämföra DNA från patientens blod med DNA från patientens tumör.

I nästa steg matchades varje neo-antigen som identifierats i varje patients tumör mot ett digitalt bibliotek av T-cellsreceptorer. På så sätt kunde forskarna se vilka receptorer patienten skulle behöva för att T-cellerna skulle angripa tumören.

T-celler med tumör-specifika receptorer

T-celler isolerades från ett blodprov från varje patient och omprogrammerades med CRISPR/Cas9. Själva redigeringen resulterade i att de gener som kodar för T-cellernas befintliga receptorer stängdes av samtidigt som nya fördes in. På så sätt byttes T-cellernas egna receptorer ut mot tumör-specifika receptorer. De redigerade T-cellerna förökades upp och återfördes till patienten som behandling.

Tidiga resultat visar att patienterna tolererar behandlingen väl och att de redigerade T-cellerna hittar fram till tumören, vilket är väldigt lovande. Forskarna har hittills kunnat se tumörminskning hos en patient som deltog i studien.

Banbrytande immunterapi mot solida tumörer?

Studien är så pass intressant att den fått ett snabbspår och har publicerats i en oredigerad och icke-granskad version. Detta har gjorts för att så tidigt som möjligt ge forskarvärlden och allmänheten tillgång till resultaten. En uppdaterad version är därför att vänta inom kort som kanske innehåller mer information om immunterapins behandlingseffekt. 

Det finns en annan typ av immunterapi som kallas för CAR-T-cellterapi som också utgår från T-celler. CAR-T-cellterapier har använts för att behandla patienter med olika former av blodcancer, till exempel leukemi och lymfom. Det har varit svårare att utveckla immunterapier mot solida tumörer så som bröst- eller lungcancer vilket är ännu en anledning till att den aktuella studien är särskilt intressant.

/Mia Olsson

Källor:

Foy, S.P., Jacoby, K., Bota, D.A. et al. Non-viral precision T cell receptor replacement for personalized cell therapy. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05531-1.   

News: Clinical Update: Promising Results From First-of-Its-Kind CRISPR Trial To Treat Solid Tumours – CRISPR Medicine (crisprmedicinenews.com)

CRISPR Replaces Immune Receptors in Personalized Cancer Cell Therapy (genengnews.com)