Positiv behandlingseffekt av CRISPR-baserad genterapi mot angioödem

År 2021 blev företaget Intellia Therapeutics bland de två första i världen med att testa en CRISPR/Cas9-baserad genterapi direkt i kroppen (in vivo) på patienter. Då handlade det om sjukdomen ärftlig transtyretinamyloidos som även kallas ”Skelleftesjukan” på grund av dess förekomst i norra Sverige. Behandlingen gav önskad effekt och enligt företagets uppdateringar så håller den effekten i sig.

Skov av smärtsamma svullnader

Under 2022 testade samma företag en liknande behandling in vivo, fast den här gången utvecklad för patienter med hereditärt angioödem. Denna patientgrupp drabbas av två till fem dagar långa skov av smärtsamma svullnader i olika organ och vävnader, främst i huden och mag- och tarmkanalen. Vissa patienter har flera skov i månaden.

Orsaken till sjukdomen är att det tillverkas för mycket av proteinet bradykinin som gör att små blodkärl läcker vätska till kringliggande vävnader. Ett protein som i sin tur driver på tillverkningen av bradykinin heter kallikrein.

CRISPR-redigering dämpar symtom

Strategin bakom den behandling som testades i studien är att hämma tillverkningen av kallikrein. Forskarna använde CRISPR/Cas9 för stänga av genen KLKB1 som kodar för pre-kallikrein (ett förstadium till kallikrein). Liksom i företagets tidigare genterapi så levererades CRISPR/Cas9-komplexet med hjälp av en nanopartikel som tas upp av leverceller.

Behandlingen har hittills testats i tio patienter med heriditärt angioödem. Patienterna delades upp i tre olika grupper som fick genterapin i olika koncentration. Hos alla patienter minskade antalet skov såväl som koncentrationen av bradykinin i blodet.

I den grupp som fick den högsta koncentrationen minskade nivån av bradykinin i blodet med 92 procent och antalet skov med 78 procent. Inga patienter i studien drabbades av några allvarliga biverkningar. Företaget kommer att expandera den kliniska studien under 2023 och testa i fler patienter.

/Mia Olsson

Källa: Intellia Therapeutics Presents New Interim Data from First-in-Human Study of NTLA-2002 for the Treatment of Hereditary Angioedema (HAE) at the American College of Allergy, Asthma & Immunology 2022 Annual Scientific Meeting – Intellia Therapeutics (intelliatx.com)