Storbritannien ändrar regler för genomredigerade växter

Efter en ändring i befintlig lagstiftning kommer det att bli enklare och billigare för forskare i England att genomföra fältförsök med växter som förädlats med viss genteknik. Det gäller växter som också kunnat tas fram via traditionell växtförädling, till exempel växter som via riktad mutagenes med gensaxen CRISPR/Cas9 fått en ny egenskap. Forskare behöver inte längre göra någon riskbedömning, ansöka om tillstånd eller ange platsen för fältförsöket. Det den som vill genomföra ett fältförsök behöver göra är att lämna information till ansvarigt departement om syftet med försöket och hur länge det förväntas pågå.

De genetiskt modifierade organismer som undantas är högre växter som inte modifierats på annat sätt än som kan ske naturligt eller som kunde ha gjorts med hjälp av en eller flera av de tekniker som anges under 5(2) i lagstiftningen. Under 5(2) finns bland annat mutagenes.

Redan den 7 januari startade Storbritannien en konsultationsprocess och i slutet av september meddelade ansvarigt departement sina planer på att bana väg för genomredigering inom växtförädlingen. Det som gjorde det möjligt för Storbritannien att ändra lagstiftningen var att de lämnade EU vid årsskiftet 2020/2021.

Källor: New powers granted to research gene editing in plants, DEFRA News story 20 January 2022; Gene edited food is 5 years away, says government scientist; UK positions itself as frontrunner in gene editing research, EURACTIV 21 January 2022; ENVIRONMENTAL PROTECTION, ENGLAND The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Amendment) (England) Regulations 2022