”Stulen” växtgen skyddar vita flygare mot växtgifter

Växter skyddar sig mot angripare genom att producera en rad olika giftiga ämnen. Trots detta fungerar många växtarter som föda för insekter. Hur det kommer sig har länge varit okänt, men nu har forskare hittat en anledning till att vita flygare kan äta av giftiga växter utan att ta skada. De har helt enkelt ”stulit” en växtgen och integrerat den i sin egen arvsmassa. Det protein som produceras med genen som mall skyddar insekten mot de skadliga ämnen växten producerar. Forskarnas teori är att ett virus infekterat växten. När sedan vita flygare åt av den virusinfekterade växten förde viruset över växtgenen till insektens arvsmassa. Eftersom det var en fördelaktig egenskap för vita flygaren att kunna avgifta växters försvar spred sig genen bland insekterna. Informationen skulle, enligt forskarna, kunna användas för att utveckla en bekämpningsstrategi.

Marie Nyman

Whitefly hijacks a plant detoxification gene that neutralizes plant toxins. Xia et al Cell Volume 184, Issue 7, P1693-1705.E17, APRIL 01, 2021