Yttranden 2010

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
005/2010 LivsmedelsverketSe yttrande
006/2010 JordbruksverketSe yttrande
007/2010 Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningen Se yttrande
011/2010 JordbruksverketSe yttrande
012/2010 JordbruksverketSe yttrande
013/2010 JordbruksverketSe yttrande
014/2010 JordbruksverketSe yttrande
015/2010 JordbruksverketSe yttrande
028/2010 LivsmedelsverketSe yttrande
029/2010 Jordbruksverket Se yttrande
040/2010 JordbruksverketSe yttrande
049/2010 Läkemedelsverket Se yttrande
050/2010 JordbruksverketSe yttrande
057/2010 JordbruksverketSe yttrande
063/2010 Justitiedepartementet Se yttrande
069/2010 MiljödepartementetSe yttrande
070/2010 Livsmedelsverket Se yttrande
074/2010 Arbetsgrupp inom SCAR Se yttrande
076/2010 LivsmedelsverketSe yttrande
077/2010 LivsmedelsverketSe yttrande
083/2010 MiljödepartementetSe yttrande
087/2010 LivsmedelsverketSe yttrande
091/2010 JordbruksverketSe yttrande
092/2010 JordbruksverketSe yttrande
093/2010 LivsmedelsverketSe yttrande
094/2010 ArbetsmiljöverketSe yttrande
095/2010 MiljödepartementetSe yttrande
095/2010 MiljödepartementetSe yttrande
097/2010 SocialdepartementetSe yttrande
100/2010 JordbruksverketSe yttrande