Yttranden 2010

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
005/2010 Livsmedelsverket
006/2010 Jordbruksverket
007/2010 Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningen
011/2010 Jordbruksverket
012/2010 Jordbruksverket
013/2010 Jordbruksverket
014/2010 Jordbruksverket
015/2010 Jordbruksverket
028/2010 Livsmedelsverket
029/2010 Jordbruksverket
040/2010 Jordbruksverket
049/2010 Läkemedelsverket
050/2010 Jordbruksverket
057/2010 Jordbruksverket
063/2010 Justitiedepartementet
069/2010 Miljödepartementet
070/2010 Livsmedelsverket
074/2010 Arbetsgrupp inom SCAR
076/2010 Livsmedelsverket
077/2010 Livsmedelsverket
083/2010 Miljödepartementet
087/2010 Livsmedelsverket
091/2010 Jordbruksverket
092/2010 Jordbruksverket
093/2010 Livsmedelsverket
094/2010 Arbetsmiljöverket
095/2010 Miljödepartementet
095/2010 Miljödepartementet
097/2010 Socialdepartementet
100/2010 Jordbruksverket