Genmodifierade äpplen godkända i USA

När vissa ämnen i äpplet kommer i kontakt med syre mörknar äpplet. Det kan inträffa när äpplet utsätts för stötar vid till exempel skörd eller transport. Samma sak händer om du tar en tugga av äpplet.  Den process som gör att äpplet mörknar i kontakt med syre är beroende av ett enzym (polyfenoloxidas) i äpplet. Det kanadensiska företaget Okanaga Speciality Fruit har genetiskt modifierat två välkända äppelsorter Golden Delicious och Granny Smith så att inget eller väldigt lite av enzymet polyfenoloxidas produceras. Det gör att äpplet inte mörknar. De modifierade äpplena kallas Arctic Apples och godkändes i USA i mitten av februari 2015.

De DNA-sekvenser som Arctic Apples modifierats med kommer från äpple.

Marie Nyman

Källa: APHIS Biotechnology Regulatory Sevices, Factsheet, February 2015

http://www.aphis.usda.gov/publications/biotechnology/2015/faq_arctic_apples.pdf


Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »