Pingviner har ett begränsat smaksinne

Pingviner har förlorat förmågan att känna beskt. sött och umami.

Det finns fem grundsmaker, sött, salt, beskt, surt och umami. Umami är kanske den minst kända, men beskrevs redan för över 100 år sedan av en japansk kemist. Umami är ett japanskt ord som betyder ungefär god smak.

Nu har forskare visat att pingviner under evolutionens gång förlorat förmågan att känna om något är beskt, sött eller umami. De saknar helt enkelt fungerande gener för de mottagarproteiner som är nödvändiga för att känna dessa smaker. Flera andra fågelarter som till exempel finkar saknar också förmågan att känna om något är sött, men har de gener som gör att de kan känna av beskt och umami.

Till skillnad mot mottagarproteinerna för salt och surt, är mottagarproteinerna för sött, beskt och umami temperaturkänsliga. De fungerar dåligt när det är riktigt kallt. Forskarna spekulerar i att det är anledningen till att generna inte fungerar hos pingviner. För även om de skulle ha de nödvändiga generna i sin arvsmassa skulle de inte kunna känna smakerna på grund av det kyliga klimat de lever i. Pingviner sväljer också sina byten hela.

Marie Nyman

Källa: Zhao et al, Molecular evidence for the loss of three basic tastes in penguins, Vol 26, No 4 (2015)