2015 års nobelpris i kemi – hur cellen reparerar skadat DNA

Illustration av DNA-spiralen
Illustration: National Human Genome Research Institute

Årets Nobelpris i kemi går till tre forskare som på molekylär nivå kartlagt hur skadat DNA repareras. En av dessa forskare är svensken Tomas Lindahl.

Det uppstår dagligen  tusentals spontana mutationer i vår arvsmassa och varje gång DNA:t kopieras i samband med att celler delar sig skapas också mutationer. Dessutom skadas vårt DNA av yttre faktorer som exempelvis solljus, rökning och mutationsframkallande ämnen. I cellen finns en rad system som kan upptäcka och reparerar dessa skador och det är flera av dessa reparationssystem som de nobelprisbelönta forskarna kartlagt.

För mer information se Kungliga vetenskapsakademis populärvetenskapliga sammanfattning: http://www.kva.se/globalassets/priser/nobel/2015/kemi/pop_ke_sv_15.pdf

Marie Nyman