50 000 generationer av E. coli används för att bättre förstå evolutionen

Bild på bakterier av arten E.coli
Bakterier av arten Escherichia coli, E.coli

År 1988 bestämde sig forskaren Richard Lenski för att spara Escherichia coli bakterier i sin frys för att bättre förstå bakteriens evolution. Tolv flaskor med bakteriekulturer har sedan starten skötts dag ut och dag in, år efter år, oavsett om det har varit vardag eller helg. Varje dag förs 1 procent av bakterierna över till en ny flaska med ny näring. Var 75:e dag (ungefär var 500:e E. coli– generation) fryser Lenski och hans forskargrupp in ett prov. Den första februari 2013 firade projektet 25 år. Fram tills dess hade professor Lenski sparat upp till 50 000 generationer av sina tolv E. coli-populationer i frysar på Michigan State University i USA.

När Richard Lenski började spara sina bakterier hade han ingen aning om de metoder och möjligheter som finns idag när det gäller att sekvensbestämma och analysera arvsmassor. Dagens sekvenseringsmetoder har gjort det möjligt för Lenskis forskargrupp att tillsammans med andra forskare analysera och jämföra arvsmassor från olika generationer. På det
ta sätt har de bidragit till en ökad kunskap om hur evolutionen sker och hur olika typer av mutationer kan påverka hastigheten hos förändringarna. De beskriver sitt arbete som att de har fossila lämningar i frysen, redo att väckas upp för att bli analyserade.

Jenny Carlsson

Källor: The E. coli long-term experimental evolution project site (http://myxo.css.msu.edu/ecoli, http://myxo.css.msu.edu/ecoli/Timeline.html; Elizabeth Pennisi, Science 342:790 (2013); Wiser et al, Science Express 10.1126/science.1243357 (2013); Barrick & Lenski, Nature Genetics 14:827 (2013); Wielgross et al, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110:222 (2013)